גם אם הנזק מלווייתן יהיה אפסי (והוא לא), הפרויקט מיותר