העיוורון של "השוק החופשי" לנזקים הסביבתיים עולה לנו ביוקר