מיליונים רעבים, הררי מזון מושמדים: זה הזמן לכלכלת מזון חברתית