המערב הפך את סין ל”ארובה” של העולם ומאשים אותה בזיהום