המאבק על זכויות הפלסטינים חיוני גם להגנה על הסביבה