כשהמתים מקורונה באים משכבות חלשות, קל לאיילת שקד להכיל אותם