זה לא הגודל, זאת השיטה: צמצום האוכלוסייה לא יפתור את משבר האקלים

רשימה שלי ב"שיחה מקומית" על מיתוס "פיצוץ האוכלוסין", בגלגולו החוזר כתשובה מדומה למשבר האקלים.